SOCIAL MARKETING

SOCIAL MARKETING

SOCIAL MARKETING

1. SOL là đối tác chiến lược của hệ thống social network như hệ thống fanpage comic (Nhà Cấp 4, Kho tàu TV); hệ thống social group (Lên thớt, Báo hồng…)

2. Xây dựng hệ thống Fanpage/ Group hiệu quả

3. Fanpage Management/ Facebook Ads

4. Social Affiliate Marketing