SHIMEX SAIGON MANG KWON SANG WOO VỀ VIỆT NAM

SHIMEX SAIGON MANG KWON SANG WOO VỀ VIỆT NAM
Mới đó mà một năm đã qua, nhìn lại hành trình đưa hoàng tử "Nấc Thang Lên Thiên Đường" về Việt Nam. SOL tự hào vì trong hành trình ấy, SOL đã cùng khách hàng Shimex Sài Gòn và đội ngũ Jetema Hàn Quốc, ekip của Kwon Sang Woo làm việc ngày đêm không biết mệt mỏi nhằm đáp ứng các yêu cầu của đối tác, khách hàng và của Kwon Sang Woo để đảm bảo an toàn về mặt hình ảnh cho tài tử.
Project: e.p.t.q launching
Client: Shimex Saigon & Jetema HQ
PR agency: SOL Communications
https://zingnews.vn/kwon-sang-woo-sang-viet-nam-theo-loi-moi-cua-shimex-sai-gon-post859728.html?fbclid=IwAR2ZGev9tTYd4gWcIG9nN5myNEhBzR8AZuT_iTJsiAPcPtHs3tqG52h0uEw