TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC

1. Tư vấn chiến lược truyền thông tổng thể và thực thi

2. Tư vấn và quản trị hình ảnh thương hiệu cá nhân

3. Tư vấn giải pháp kinh doanh trên mạng xã hội

4. Tư vấn xây kênh và tích xanh Tiktok

5. Đào tạo KOC chuyên nghiệp

6. Đào tạo PR - Content - Xử lý khủng hoảng